Co ubezpieczam

Co ubezpieczam?

W swojej ofercie posiadam wszystkie rodzaje ubezpieczeń. Gorąco polecam polisy na zdrowie i życie, zarówno indywidualne jak grupowe. Ubezpieczam też Twoje mienie, które latami gromadziłeś, a przez jedno zdarzenie losowe możesz je stracić. Parasolem ochronnym osłaniam też Ciebie i Twoich Bliskich przed skutkami następstw nieszczęśliwych wypadków, a polisa OC w życiu prywatnym jest dobrym ubezpieczeniem chroniącym Cię przed wypłatą odszkodowania innym osobom, którym wyrządziłeś szkodę. Gwarantuję, że już po krótkiej rozmowie z Tobą zaproponuję Ci ubezpieczenie będące dla Ciebie najbardziej odpowiednim.

Ubezpieczenia na życie i zdrowie

W przypadku chorób lub hospitalizacji powypadkowej, dobrze jest mieć dodatkowe środki finansowe. W takich sytuacjach polisa życiowa złagodzi wydatki ponoszone na Twoje leczenie. Dzięki tego typu ubezpieczeniom otrzymasz też pieniądze z tytułu urodzenia się Twojego dziecka.

Ubezpieczenie majątku

Dom czy mieszkanie, na które latami ciężko pracowałeś powinieneś również otaczać szczególną troską. Jeśli jesteś przedsiębiorcą ubezpiecz swoją firmę od zdarzeń losowych i kradzieży. Po zaistniałej szkodzie możesz też liczyć na dodatkowe wsparcie związane z większym ponoszeniem kosztów działalności gospodarczej.

Ubezpieczenia komunikacyjne

To najpopularniejsze i najbardziej powszechne ze wszystkich ubezpieczeń, ponieważ kierowcy mają ustawowy obowiązek ubezpieczenia pojazdów. Możesz też rozszerzyć to ubezpieczenie o dodatkowe AUTO CASCO, ASSISTANCE czy NNW, które bardzo często przydają się w razie wypadku lub awarii na drodze. Przy wyjazdach zagranicznych warto też pomyśleć o nabyciu polisy kosztów leczenia za granicą.

Ubezpieczenia rolników

Jeśli jesteś rolnikiem to z pewnością wiesz, że z mocy ustawy każde gospodarstwo rolne powinno być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz posiadania budynków. Dodatkowo od zdarzeń losowych możesz też ubezpieczyć swoje ruchomości domowe, sprzęt rolniczy, zebrane plony i zwierzęta gospodarskie. W dobie anomalii pogodowych nie warto liczyć na to, że warunki atmosferyczne zawsze będą dla Ciebie łaskawe. Bądź przezorny i ubezpiecz swoje gospodarstwo.